O Nas

DOKLER SE DREVESU NI PRIBLIŽAL ČLOVEK S SVOJO MISLIJO, TUDI ŠTOR NI BIL STOL. PA ČEPRAV BI SE KDAJ ČLOVEK ŽE BIL USEDEL NANJ. ŠELE KO JE ČLOVEK ZAČEL MISLITI O BISTVU DREVESA, KO JE ZAČEL UPORABLJATI BESEDO »LES«, JE LAHKO TUDI O ŠTORU MISLIL KOT O STOLU.

LELA B. NJATIN, 2015

Zelena prostranstva Kočevske. Gozdovi se razširjajo do obzorja in še dlje. Pokritost z gozdom je več kot 80%. Zato je kar nenavadno, da je bil les, ta neprecenljivi naravni material, nekoč dobro, v zadnjih desetletjih pa tako slabo izkoriščen. Globalne in lokalne okoliščine so v preteklih desetletjih skoraj pozabile na les in pomen lokalnih gozdno lesnih verig, kar se je odražalo v močnem nazadovanju lesno predelovalne industrije v celotni Sloveniji in posledično v manjšem vpisu v poklicne srednješolske programe za obdelavo lesa. Znašli smo se v situaciji, ko smo lahko samo nemo opazovali, kako neobdelana hlodovina odhaja iz naših gozdov in preko meja države.

Klimatske spremembe in kriza globalizacije so nas vrnile na prag razmišljanja, da je les odlična surovina, samo uporabiti jo je potrebno drugače, obogateno z novim znanjem in oblikami ter izdelano z novo tehnologijo v povezavi z žlahtnimi veščinami starih mojstrov. Tako ne čudi, da postaja les ena ključnih surovin zelenega preboja.

slika_onas1

Leta 2013 je pobudo za Festival lesa oblikovala Gimnazija in srednja šola Kočevje ob nedvoumni podpori občine Kočevje kot odziv na opisano stanje. Želeli smo ustvariti prostor za razmislek o priložnostih, ki jih ponuja naša gozdnata pokrajina. Želeli smo spomniti lokalno prebivalstvo na vrednost lesa kot naravne dobrine, ki ni tako tako samo po sebi umevna, kot jo prebivalci najpogosteje doživljamo in upali, da se vse bolj zavemo, v kako kvalitetnem naravnem okolju živimo. Želeli smo se povezati s podjetniki v regiji, znanstveniki v Sloveniji in tujini. Skratka želeli smo ozaveščati in spreminjati naš odnos do gozda in lesa kot nekaj, na kar smo lahko ponosni. Naravno se novi zavesti pridruži še znanje in spretnosti, da znamo les obdelati in ne nazadnje s čim višjo dodano vrednostjo uspešno prodati.

slika_onas1

Poslanstvo

Festival lesa podpira identiteto mesta Kočevje, ki je zgrajena na vrednotah naravnega okolja, predvsem gozdov in pragozdov.

Vizija

Festival lesa je stičišče, ki podpira gozd in les ter omogoča interdisciplinarno povezovanje ljudi.

Cilji

Povezovanje akterjev povezanih z lesom za novo znanje in veščine, nove rabe lesa, nove oblike, nove poslovne modele.