KONSTRUKTA PROJEKT A2

Opis izdelka

Konstrukta jetrajnostni izdelek, ker je izdelana iz lokalnega lesa in nima nobenih dodatnih nenaravnih sestavin, ki bi vplivale na trajnost. Izdelek nima premazov in lepil. Po drugi strani pa je igrača za več generacij in se lahko predstavlja kot nekaj, kar se v družini prenaša iz roda v rod. Kljub starosti po nastanku bo igrača še vedno aktualna, neponovljiva in izziv za nove generacije otrok v ustvarjalni igri, ki razvija ročne in miselne spretnosti, samostojno razmišljanje, timsko delo in zanimanje za naravoslovje in tehniko, to so t.i. STEM( znanost, tehnika, inženirstvo in matematika) igrače.

Doseženi cilji projekta

Pridobljen Atest igrače, določeni 3 seti igrače, izdelani leseni moduli in vezniki, izdelana embalaža, oblikovane in izdelane spremljajoče tiskovine, izdelana spletna trgovina: Konstrukta